Grzegorz Klag (ur. 12.03.1948r., Częstochowa) - Polski Działacz Niepodległościowy

Grzegorz Klag - Polski Działacz Niepodległościowy

Przynależność i pełnione funkcje:
- Członek Międzynarodowej Organizacji Praw Człowieka - IGFM
- Członek Sokolstwa Polskiego w Wielkiej Brytanii
- Wiceprezes Ogniska Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Hamburgu - RFN
- Członek Głównej Komisji Rewizyjnej Zjednoczenia Polskich Uchodźców w Niemczech - Monachium - RFN
- Przewodniczący Komisji Politycznej Kongresu Wolnej Polski w Europie - Monachium - RFN
- Założyciel i Prezes Główny Polskiego Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji w Niemczech (Polnische Christlich - Demokratische Partei in BRD)
- Wydawca i Redaktor czasopisma "Chadecja Walcząca"
- Członek Naczelnej Rady Chrześcijańskiej Demokracji - Londyn - WB

Mając na uwadze brak w Polsce jakichkolwiek informacji na temat emigracyjnej działalności chrześcijańskich demokratów na rzecz niepodległości Polski, pragnę chociaż po części przedstawić nieznane ogółowi fakty.


Aktualizacja: Hamburg, 20 październik 2016r.

W ostatnim okresie zwróciło się do mnie kilkanascie osób z prośbą o informację na temat Rządu Polskiego na obczyźnie i Prezydenta J. Sokolnickiego. By ułatwić zainteresowanym dotarcie do informacji, przedstawiam na stronie w dziale Publikacje teksty zawarte w czasopiśmie Chrześcijańskiej Demokracji "POLONIA". Czasopismo redagowali Gen. Rygor Słowikowski i jego syn prezes Chrześcijańskiej Demokracji Jerzy January Słowikowski.


Aktualizacja: Hamburg, 04 styczeń 2017r.

Udostępniam kilka artykułów J.J. Słowikowskiego.

Życzę przyjemnej lektury.